Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din august, 2022
 Dispoziție nr.35 din 15 august 2022 Cu privire la acordarea concediului ordinar  În baza art.29, art.32,al.1 al Legii "Privind administrația publică locală", nr.436/2006, art.112-117 al Codului Muncii Republicii Moldova, Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", cu modificările ulterioare, Legii nr.397/2003 "Privind finanțele locale", cererea depusă de ........ DISPUN: 1.Se acordă concediu ordinar Dnei ............ pe o durată de 35 zile calendaristice/28 zile calindaristice concediu de bază +7 zile suplimentar pentru lucru în .........., lucrul cu ..........., începînd cu data de .............. pînă pe data de ............... inclusiv, pentru perioada de activitate septembrie 2021-august 2022. 2.Contabilitatea/Podoleanu Nina/ va efectua calculele de rigoare și plata pe termenele stabilite, ținîndu-se cont de vechimea în muncă, sporurile și suplimentele stabilite în conformitate cu legislația. 3.Controlul îndeplinirii
  Un pas important pentru adaptare la o nouă viață și integrare într-o țară străină este identificarea unui loc de trai. Împreună cu Dvs putem contribui la crearea unui nou început pentru refugiații din Ucraina, care au rămas fără un loc de trai sau un loc de muncă în țara lor de baștină. CRS și Caritas Moldova vine cu un suport financiar adăugător pentru a susține găzduirea refugiaților. Dvs sunteți cei care ați găsit un loc în suflet pentru soarta refugiaților. Împreună putem găsi și un loc în casele Dvs. Pentru orice informație, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon indicate mai jos. Важным шагом к адаптации к новой жизни и к интеграции в чужой стране является определение места жительства. Вместе с вами мы можем помочь создать новое начало для беженцев из Украины, которым не осталось места где жить и работать в их родной стране. Организации CRS и Caritas Молдова оказывают дополнительную финансовую поддержку семьям размещающим беженцев. Вы те, кто нашли место в душе перед
 Dispoziție nr.34  din 01 august 2022  Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță În temeiul prevederilor art.29 alin(1) lit.c),art.32 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna iunie 2022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit",  DISPUN: 1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iulie anul 2022 în sumă totalî de 2335,00 lei/două mii trei sute treizeci și cinci lei 00 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum