Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2023
 Vă prezentăm deciziile consiliului sătesc din 16 mai 2023. DECIZIE nr.3/1 din 16 mai 2023 Cu privire la petrecerea hramului satului "Înălțarea Domnului". DECIZIE nr.3/2 din 16 mai 2023 Cu privire la unele modificări. DECIZIE nr.3/3 din 16 mai 2023 Cu privire la acordarea ajutorului material și unic. LISTA PARTICIPANȚILOR LA LUPTELE DIN AFGANISTAN, TRANSNISTRIA DECIZIE nr.3/4 din 16 mai 2023 Cu privire la aprobarea Programului de Activitate pentru trimestrul III al anului 2023. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI SĂTESC HORODCA PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 Notă informativă la decizia Consiliului Sătesc "Cu privire la aprobarea Programului de Activitate a Consiliului Sătesc pentru trimestrul III al anului 2023".
 PROGRAMUL DE ACTIVITATE PENTRU HRAMUL SATULUI
 Anunț Primăria Horodca, raionul Ialoveni, vă invită să participați la Audieri publice, care va avea loc la data de 13.05.2023, orele 12:00, sala de ședințe din incinta Primăriei. DISPOZIȚIE nr.26 din 10 mai 2023 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc.  În conformitate cu prevederile art.16 alin.1,3,5 al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", DISPUN:  Se convoacă în ședință ordinară Consiliul sătesc cu începerea la ora 15:00 pe data de 16 mai 2023, în localul primăriei, cu următoarea: ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la petrecerea Hramului satului Horodca "Înălțarea Domnului". Raportor:Ciobu Ion-primar al satului 2.Cu privire la unele modificări Raportor:Podoleanu Nina-contabil șef al primăriei 3.Cu privire la acordarea ajutorului material și unic Raportor:Ciobu Ion-primar al satului 4.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului sătesc pentru trimestrul III al anului 2023.
 PROIECT DE DECIZIE nr.3/1 din 16 mai 2023 Cu privire la petrecerea Hramului satului Horodca "Înălțarea Domnului". PLAN DE ACȚIUNI PENTRU PETRECEREA HRAMULUI SATULUI HORODCA, RAIONUL IALOVENI "ÎNĂLȚAREA DOMNULUI", pe data de 25.05.2023. PROIECT DE DECIZIE nr.3/2 din 16.05.2023 Cu privire la unele modificări. și PROIECT DE DECIZIE nr.3/3 din 16.05.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material și unic. PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI SĂTESC HORODCA PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.3/4 din 16 mai 2023 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pentru trimestrul III al anului 2023.