Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2022
 Dispoziție nr.44 din 17 octombrie 2022 Dispoziție nr.45 din 18 octombrie 2022 Dispoziție nr.46 din 24 octombrie 2022 Dispoziție nr.47 din 24 octombrie 2022 Dispoziție nr.48 din 24 octombrie 2022 Dispoziție nr.49 din 26 octombrie 2022 Dispoziție nr.50 din 26 octombrie 2022
 Aviz important
DISPOZIȚIE nr.41  din 03 octombrie 2022 Cu privire la valoarea de referință și clasele de salarizare.  În conformitate cu art.29, alin.1, lit.(c), art.32 din Legea nr.436/2006 "Privind administrația publică locală" cu modificările ulterioare, Legea nr.260/2022 "Privind modificarea Bugetului de Stat pentru anul 2022", nr.205/2021, în scopul executării art.10 referitor la stabilirea valoarei de referință, art.27 pct.2 al Legii nr.158/2008 "Privind funcția publică și statutul funcționarului public", art.65, alin.2, lit.(b) a Legii nr.100/2017 "Privind actele normative", Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1231/2018 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018", luîndu-se în considerație art.25 al Legii nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar" Anexa nr.10, Procesele-verbale al ședințelor d
 Vă aducem la cunoștință deciziile Consiliului Sătesc Horodca din 23 septembrie 2022. DECIZIE nr.5/1 din 23 septembrie 2022 Cu privire la mersul pregătirii instituțiilor bugetare către sezonul rece 2022-2023 În temeiul art.14 alin.(1),(2), lit(z) din Legea nr.436/2006 "Privind administrația publică locală",în scopul creării unor condiții benefice de activitate și pregătirii pentru perioada rece a anului 2022-2023, avizului comisiei consultative de specialitate, Consiliul sătesc Horodca DECIDE: 1.Se ia act de informația prezentată de primarul satului Ciobu Ion și conducătorilor instituțiilor din teritoriu "Cu privire la mersul pregătirii instituțiilor bugetare către sezonul rece 2022-2023". 2.Se pune în sarcina primarului satului Ciobu Ion și conducătorilor instituțiilor din teritoriu:  2.1.Să întreprindă măsuri concrete pentru pregătirea cu cele necesare de foc a instituțiilor bugetare către sezonul de încălzire 2022-2023, pînă la 01.11.2022.  2.2.Să asigure efectua