Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2022
Doritorii se pot adresa la primărie pentru mai multe detalii.  
Dispoziție nr.31 din 01 iulie 2022 Cu privire la instituirea componenței comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.  În temeiul Legii "Privind achizițiilor Publice" nr.1166/1997, Legii "privind administrația publică locală" nr.436/2006, în scopul evidenței unei calități înalte a îndeplinirii lucrărilor la obiectul dat,  DISPUN: 1.Se instituie comisia de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a unor porțiuni de drum din s.Horodca, r.Ialoveni în următoarea componență: Președintele:     Primar al satului                                          -Ciobu Ion      Membrii:     -consilier sătesc                                           -Chirilă Iurie                          -responsabil tehnic                                      -Severin Vasile                         -Locuitor al comunității locale                    -Podoleanu Sergiu                        -Contabil șef al primăriei                              -Podoleanu Nina 2.Se pune în sarcina comisiei
 Dispoziție nr.30 din 01 iulie 2022 Cu privire la unele modificări.  În baza Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, Legea nr.181/2014 "Privind finanțele publice și responsabilitățile bugetare fiscale", demersul prezentat de contabilul șef Podoleanu Nina, DISPUN: 1.A modifica planul în interiorul instituției:            P1P2-0301;F1F3-0111;P3-00005;  de la codul ECO-222500- -100.000,00 lei          P1P2-6402;F1F3-0451;P3-00395;  la codul ECO-312120  +100.000,00 lei 2.Controlul asupra îndeplinirii dispoziției date se asumă contabilului șef al primăriei Nina Podoleanu.
 Dispoziție nr.29  din 01 iulie 2022 Cu privire la gradul de calificare.  În temeiul din Legea nr.158/2008 "Cu privire la funcția publică și la statutul funcționarului public", art.33, alin.(1), lit.c, și alin.3, luîndu-se în considerație evaluările petrecute, Legea nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", DISPUN: 1.Se conferă Dnei. Gheorghiu Iulia, specialist în perceperea fiscală, gradul de calificare "consilier de clasa II-a", în rezultatul obținerii calificativului "bine" la trei evaluări. 2.Contabilitatea primăriei Horodca, va efectua calculul sporului la salariu pentru gradul de calificare Dnei Gheorghiu Iulia, conform legislației în vigoare, începînd cu 01 iulie 2022. 3.Secretarul Consiliului local Horodca Dna Cononov Ecaterina, va aduce la cunoștință prezenta dispoziție persoanei vizate, prin semnătură.
 Dispoziție nr.28 din 30 iunie 2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță.  În temeiul prevederilor art.29 alin(1)lit.c0, art.32 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna iunie 2022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit", DISPUN: 1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iunie anul 2022 în sumă totală de 2758,65 lei/două mii șapte sute cincizeci și opt lei 65 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum p