Treceți la conținutul principal

Postări

                         STIMATE DOMNULE PRIMAR CIOBU  ION ! Cu  ocazia  zilei de naștere colectivul primăriei satului Horodca, raionul Ialoveni vine cu un cuvînt  de felicitare și Vă  dorește să aveți parte de fericire, bucurii, dragoste,respect și  liniște sufletească iar bunul Dumnezeu să  vă  înzestreze cu sănătate și tărie pentru a putea trece cu bine toate  obstacolele,care vor apărea în viața Dumneavoastră.    Activitatea pe care o executați să fie susținută și apreciată de toată societatea.                                     LA    MULȚI  ANI !
 Dispoziție nr.25  din 06 iunie 2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru  performanță  În temeiul prevederilor art.29 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală",art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna martie 20022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit", DISPUN: 1.A  achita sporul pentru performanță pentru luna mai anul 2022 în sumă totală de 2758,65 lei /două mii șapte sute cincizeci și opt lei 65 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum personal.
 Programul cu privire la petrecerea Hramului Satului s.Horodca "Înălțarea Domnului".   Dispoziția nr.24 din 30 mai 2022 Cu privire la petrecerea Hramului satului "Înălțarea Domnului".
 La data de 17 mai 2022 a avut loc ședința consiliului sătesc Horodca.Vă prezentăm deciziile luate în cadrul ședinței.Pentru o mai bună rezoluție dați click pe poză. Decizie nr.4/1 din 17 mai 2022 Cu privire la unele finanțe. Demers nr.12 Notă informativă la proiectul deciziei"Cu privire la unele finanțe" Aviz Decizie nr.4/2  din 17 mai 2022 Cu privire la petrecerea Hramului s.Horodca "Înălțarea Domnului". Deviz de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii Hramul satului. Plan de acțiuni pentru petrecerea hramului. Aviz Decizie nr.4/3 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea politicii de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul primăriei s.Horodca, r.Ialoveni. Politica de securitate. Notă informativă Aviz Decizie nr.4/4 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pentru trimestrul III al anului 2022. Program de activitate a consiliului sătesc Horodca pe trimestrul III al anului 2022. Notă informativă. Aviz
 Vă aducem la cunoștință Dispoziția de convocare a ședinței ordinare a Consiliului sătesc ce va avea loc la data de 17 mai 2022 la orele 17:00 în incinta primăriei și Proiectele de decizie ce vor fi discutate în cadrul ședinței. Dispoziție nr.23 din 11 mai 2022 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc. Proiect de decizie nr.4/1 din 17 mai 2022 Cu privire la unele finanțe. Proiect de decizie nr.4/2 din 17 mai 2022 Plan de acțiuni pentru petrecerea hramului s.Horodca,r.Ialoveni "Înălțarea Domnului",   pe data de 02.06.2022 Deviz de cheltuieli propus de primăria Horodca pentru organizarea și petrecerea sărbătorii de 02 iunie 2022 Hramul satului "Înălțarea Domnului". Proiect de decizie nr.4/3 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea politicii de  securitate a prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul primăriei s.Horodca, r.Ialoveni. Politica de securitate Proiect de decizie nr.4/4 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea Programului de act