Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2024
 Scrisoare informativă Î.C.S. Premier Energy Distibution S.A. vă informează , că pe data de 27.02.2024, în intervalul de timp 09:30-17:30, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de defrișare și tăiere a crengilor, s.Horodca și s.Ulmu parțial. Graficul lucrărilor programate, care implică întreruperea livrării energiei electrice, poate fi consultat la secțiunea  Lucrări programate  pe site-ul oficial al operatorului de sistem.
 DISPOZIȚIE nr.8 din 22 februarie 2024 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de ținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public. DISPOZIȚIE nr.9 din 22 februarie 2024 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc pe data de 28 februarie 2024, orele 12:00, în sala de ședințe a primăriei.
 Prin prezenta Agenția Teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în medicină (CNAM) Vă aduce la cunoștință faptul că, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, sunt aplicate facilități la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 nr. 420 din 22.12.2023.  
Inspectoratul General Situații de Urgență al MAI  Direcția Generală Prevenție  Vă Informează! Incendierea vegetației uscate -Infracțiune
 Anunț  Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la consultări publice, care va avea loc la data de 20.02.2024, în sala de ședințe din incinta primăriei, începutul la ora 13:00. Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la proiectele de deciziisupuse consultării publice. PROIECT DE DECIZIE Cu privire la aprobarea componenței Echipei de Implimentare, Monitorizare și Evaluare a proiectului lansat în cadrul Programului "Satul European" ediția 2024, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la acceptarea participării s.Horodca, r.Ialoveni în cadrul concursului de selectare a proiectelor în cadrul Programului "Satul European" ediția 2024. Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la modificarea și completarea parțială a deciziei Consiliului local nr.7/9 din 15.12.2022 "Cu privire la aprobarea organigramei și statu
PROIECT DE DECIZIE Cu privire la identificarea terenurilor administrației publice locale Horodca posibile pentru împădurire cu vegetație forestieră.   Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei, amenajării și salubrizării localității. Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la repartizarea soldului disponibil existent la 01.01.2024. Demers Notă informativă Anunț Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la consultări publice, care va avea loc la data de 20.02.2024, în sala de ședințe din incinta Primăriei. PROIECT DE DECIZIE la întrebarea Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2023. Notă informativă