Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2023
Aviz Se aduce la cunoștința cetățenilor din localitate pe data de 02 aprilie 2023 în centrul satului la ora 11:30, va avea loc adunarea generală a satului cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 pînă la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tican Ruslan-președintele comisiei în domeniu. 2.Cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de Primăvară, a măsurilor de prevenire și lichidare a incendiilor și consecințelor acestora pe teritoriul satului, pentru îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Raportor:Ciobu Ion-primar al satului. 3.Diverse.  Raportor:Ciobu Ion-primar al satului.
 DISPOZIȚIE nr.17 din 27 martie 2023 Cu privire la petrecerea Adunării Generale a satului.  În baza Legii privind administrației publice locale nr.436/2006, necesității aducerii la cunoștință a populației a problemelor existente în localitate, a Planului de acțiuni referitor la salubrizare, curățenie aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023, pentru a primi unele recomandări din partea populației localității pentru soluționarea lor și îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului "Cu privire la desfășurarea Campaniei de Primăvară". DISPUN: 1.Se acceptă petrecerea Adunrii Generale a satului pe data de 02 aprilie 2023 la ora 11:30 în centrul satului cu următoarea ORDINE DE ZI: Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 până la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tica
 DISPOZIȚIE nr.14 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări. DISPOZIȚIE nr.15 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări DISPOZIȚIE nr.16 din 10 martie Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc.
 Atenționare cu privire incendierea vegetației uscate.
 Anunț  Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la audieri publice, care va avea loc la data de 16.03.2023, orele 10:00, sala de ședințe din incinta Primăriei. PROIECT DE DECIZIE nr.2/1 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/2 din 17.03.2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/3 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/4 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/5 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/6 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/7 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/8 din 17 martie 2023 PROGRAM