Treceți la conținutul principal

Postări

Aviz Se aduce la cunoștința cetățenilor din localitate pe data de 02 aprilie 2023 în centrul satului la ora 11:30, va avea loc adunarea generală a satului cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 pînă la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tican Ruslan-președintele comisiei în domeniu. 2.Cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de Primăvară, a măsurilor de prevenire și lichidare a incendiilor și consecințelor acestora pe teritoriul satului, pentru îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Raportor:Ciobu Ion-primar al satului. 3.Diverse.  Raportor:Ciobu Ion-primar al satului.
 DISPOZIȚIE nr.17 din 27 martie 2023 Cu privire la petrecerea Adunării Generale a satului.  În baza Legii privind administrației publice locale nr.436/2006, necesității aducerii la cunoștință a populației a problemelor existente în localitate, a Planului de acțiuni referitor la salubrizare, curățenie aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023, pentru a primi unele recomandări din partea populației localității pentru soluționarea lor și îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului "Cu privire la desfășurarea Campaniei de Primăvară". DISPUN: 1.Se acceptă petrecerea Adunrii Generale a satului pe data de 02 aprilie 2023 la ora 11:30 în centrul satului cu următoarea ORDINE DE ZI: Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 până la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tica
 DISPOZIȚIE nr.14 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări. DISPOZIȚIE nr.15 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări DISPOZIȚIE nr.16 din 10 martie Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc.
 Atenționare cu privire incendierea vegetației uscate.
 Anunț  Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la audieri publice, care va avea loc la data de 16.03.2023, orele 10:00, sala de ședințe din incinta Primăriei. PROIECT DE DECIZIE nr.2/1 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/2 din 17.03.2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/3 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/4 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/5 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/6 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/7 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/8 din 17 martie 2023 PROGRAM
 DISPOZIȚIE nr.4 din 08 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.5 din 10 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.6 din 07 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.7 din 07 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.8 din 07 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.9 din 07 februarie 2023 DISPOZIȚIE nr.10  din 07 februarie 2023
 DECIZIE nr.1/1 din 18 ianuarie 2023 Cu privire la modificarea și completarea parțială a Deciziei nr.7/9 din 15.12.2022 "Cu privire la aprobarea organigramei și statului de personal a primăriei satului Horodca, raionul Ialoveni". DECIZIE nr.1/2 din 18 ianuarie 2023 Cu privire la excluderea din decizia nr.7/4 din 15.12.2022 "Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar și bunurile imobiliare pentru anul 2023" a unei note. DECIZIE nr.1/3 din 18 ianuarie 2023 Cu privire la radierea din oficiu a Gospodăriilor Țărănești/de fermieri/ inactive din "Registrul de evidență a GȚ".
 Anunţ! Stimaţi consăteni, La data de 20.01.2023 la punctul medical din satul Horodca sunt invitaţi doritorii pentru aşi verifica vederea şi primi consultaţie de la  medicul oftalmolog.
 DISPOZIȚIE nr.3 din 13 ianuarie 2023 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiluiului Sătesc. În conformitate cu prevederile art.16 alin.1,3,5 al Legii nr.436/2006"Privind administrația publică locală", DISPUN:  Se convoacă în ședința extraordinară Consiliul Sătesc cu începere la ora 15:00 pe data de 18 ianuarie 2023 în localul primăriei, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la modificarea și completarea parțială a Deciziei Consiliului Sătesc nr.7/9 din 15.12.2022 "Cu privire la aprobarea organigramei și statului de personal a primăriei s.Horodc, r.Ialoveni". Raportor:Ciobu Ion - primar al satului
Vă prezentăm deciziile Consiliului Sătesc Horodca din 15 decembrie 2022.