Treceți la conținutul principal

Postări

 Dispoziție nr.35 din 15 august 2022 Cu privire la acordarea concediului ordinar  În baza art.29, art.32,al.1 al Legii "Privind administrația publică locală", nr.436/2006, art.112-117 al Codului Muncii Republicii Moldova, Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", cu modificările ulterioare, Legii nr.397/2003 "Privind finanțele locale", cererea depusă de ........ DISPUN: 1.Se acordă concediu ordinar Dnei ............ pe o durată de 35 zile calendaristice/28 zile calindaristice concediu de bază +7 zile suplimentar pentru lucru în .........., lucrul cu ..........., începînd cu data de .............. pînă pe data de ............... inclusiv, pentru perioada de activitate septembrie 2021-august 2022. 2.Contabilitatea/Podoleanu Nina/ va efectua calculele de rigoare și plata pe termenele stabilite, ținîndu-se cont de vechimea în muncă, sporurile și suplimentele stabilite în conformitate cu legislația. 3.Controlul îndeplinirii
  Un pas important pentru adaptare la o nouă viață și integrare într-o țară străină este identificarea unui loc de trai. Împreună cu Dvs putem contribui la crearea unui nou început pentru refugiații din Ucraina, care au rămas fără un loc de trai sau un loc de muncă în țara lor de baștină. CRS și Caritas Moldova vine cu un suport financiar adăugător pentru a susține găzduirea refugiaților. Dvs sunteți cei care ați găsit un loc în suflet pentru soarta refugiaților. Împreună putem găsi și un loc în casele Dvs. Pentru orice informație, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon indicate mai jos. Важным шагом к адаптации к новой жизни и к интеграции в чужой стране является определение места жительства. Вместе с вами мы можем помочь создать новое начало для беженцев из Украины, которым не осталось места где жить и работать в их родной стране. Организации CRS и Caritas Молдова оказывают дополнительную финансовую поддержку семьям размещающим беженцев. Вы те, кто нашли место в душе перед
 Dispoziție nr.34  din 01 august 2022  Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță În temeiul prevederilor art.29 alin(1) lit.c),art.32 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna iunie 2022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit",  DISPUN: 1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iulie anul 2022 în sumă totalî de 2335,00 lei/două mii trei sute treizeci și cinci lei 00 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum
Doritorii se pot adresa la primărie pentru mai multe detalii.  
Dispoziție nr.31 din 01 iulie 2022 Cu privire la instituirea componenței comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.  În temeiul Legii "Privind achizițiilor Publice" nr.1166/1997, Legii "privind administrația publică locală" nr.436/2006, în scopul evidenței unei calități înalte a îndeplinirii lucrărilor la obiectul dat,  DISPUN: 1.Se instituie comisia de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a unor porțiuni de drum din s.Horodca, r.Ialoveni în următoarea componență: Președintele:     Primar al satului                                          -Ciobu Ion      Membrii:     -consilier sătesc                                           -Chirilă Iurie                          -responsabil tehnic                                      -Severin Vasile                         -Locuitor al comunității locale                    -Podoleanu Sergiu                        -Contabil șef al primăriei                              -Podoleanu Nina 2.Se pune în sarcina comisiei
 Dispoziție nr.30 din 01 iulie 2022 Cu privire la unele modificări.  În baza Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, Legea nr.181/2014 "Privind finanțele publice și responsabilitățile bugetare fiscale", demersul prezentat de contabilul șef Podoleanu Nina, DISPUN: 1.A modifica planul în interiorul instituției:            P1P2-0301;F1F3-0111;P3-00005;  de la codul ECO-222500- -100.000,00 lei          P1P2-6402;F1F3-0451;P3-00395;  la codul ECO-312120  +100.000,00 lei 2.Controlul asupra îndeplinirii dispoziției date se asumă contabilului șef al primăriei Nina Podoleanu.
 Dispoziție nr.29  din 01 iulie 2022 Cu privire la gradul de calificare.  În temeiul din Legea nr.158/2008 "Cu privire la funcția publică și la statutul funcționarului public", art.33, alin.(1), lit.c, și alin.3, luîndu-se în considerație evaluările petrecute, Legea nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", DISPUN: 1.Se conferă Dnei. Gheorghiu Iulia, specialist în perceperea fiscală, gradul de calificare "consilier de clasa II-a", în rezultatul obținerii calificativului "bine" la trei evaluări. 2.Contabilitatea primăriei Horodca, va efectua calculul sporului la salariu pentru gradul de calificare Dnei Gheorghiu Iulia, conform legislației în vigoare, începînd cu 01 iulie 2022. 3.Secretarul Consiliului local Horodca Dna Cononov Ecaterina, va aduce la cunoștință prezenta dispoziție persoanei vizate, prin semnătură.
 Dispoziție nr.28 din 30 iunie 2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță.  În temeiul prevederilor art.29 alin(1)lit.c0, art.32 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna iunie 2022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit", DISPUN: 1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iunie anul 2022 în sumă totală de 2758,65 lei/două mii șapte sute cincizeci și opt lei 65 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum p
                         STIMATE DOMNULE PRIMAR CIOBU  ION ! Cu  ocazia  zilei de naștere colectivul primăriei satului Horodca, raionul Ialoveni vine cu un cuvînt  de felicitare și Vă  dorește să aveți parte de fericire, bucurii, dragoste,respect și  liniște sufletească iar bunul Dumnezeu să  vă  înzestreze cu sănătate și tărie pentru a putea trece cu bine toate  obstacolele,care vor apărea în viața Dumneavoastră.    Activitatea pe care o executați să fie susținută și apreciată de toată societatea.                                     LA    MULȚI  ANI !
 Dispoziție nr.25  din 06 iunie 2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru  performanță  În temeiul prevederilor art.29 alin(1) al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală",art.16 din Legea nr.270/2018 "Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar", precum și al Regulamentului "Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare", aprobat prin dispoziția primarului nr.57 din 26.12.2018, fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților din cadrul primăriei, evaluați în luna martie 20022, informației "Privind calificativul de evaluare stabilit", DISPUN: 1.A  achita sporul pentru performanță pentru luna mai anul 2022 în sumă totală de 2758,65 lei /două mii șapte sute cincizeci și opt lei 65 bani/. 2.Lista nominală, calificativul final și sporul pentru fiecare angajat se anexează. 3.Controlul asupra executării dispoziției date mi-l asum personal.
 Programul cu privire la petrecerea Hramului Satului s.Horodca "Înălțarea Domnului".   Dispoziția nr.24 din 30 mai 2022 Cu privire la petrecerea Hramului satului "Înălțarea Domnului".
 La data de 17 mai 2022 a avut loc ședința consiliului sătesc Horodca.Vă prezentăm deciziile luate în cadrul ședinței.Pentru o mai bună rezoluție dați click pe poză. Decizie nr.4/1 din 17 mai 2022 Cu privire la unele finanțe. Demers nr.12 Notă informativă la proiectul deciziei"Cu privire la unele finanțe" Aviz Decizie nr.4/2  din 17 mai 2022 Cu privire la petrecerea Hramului s.Horodca "Înălțarea Domnului". Deviz de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii Hramul satului. Plan de acțiuni pentru petrecerea hramului. Aviz Decizie nr.4/3 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea politicii de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul primăriei s.Horodca, r.Ialoveni. Politica de securitate. Notă informativă Aviz Decizie nr.4/4 din 17 mai 2022 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pentru trimestrul III al anului 2022. Program de activitate a consiliului sătesc Horodca pe trimestrul III al anului 2022. Notă informativă. Aviz