Treceți la conținutul principal

Postări

 Dispozițiile Primarului nr.35, 36, 37.
 INFORMAȚIE  Prin prezenta, Î.S. Rezervația Naturală "Codrii", vă informează că întreprinderea dispune de masă lemnoasă în stoc.Vă rugăm respectuos să aduceți la cunoștința cetățenilor care se adresează la d-voastră că pod achiziționa lemne de foc pentru perioada rece a anului.
 DISPOZIȚIE nr.28 din 12 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar.
 MESAJ DE FELICITARE
Secția Situații Excepționale Ialoveni în legătură cu deschiderea sezonului estival și instalării perioadei caniculare, în vederea desfășurării măsurilor de prevenire a incidentelor pe apă, intervine cu rugămintea de a interprinde măsuri de atenționare a deținătorilor de bazine acvatice și informarea populației periodic prin intermediul surselor mass-media locale, rețelelor de socializare precum și pagina web a instituției cu plasarea instrucțiunilor conform anexei nr. 1.  
 DISPOZIȚIE nr.27  din 05 iunie 2023 Cu privire la achitarea sporului pentru performanță.
 Vă prezentăm deciziile consiliului sătesc din 16 mai 2023. DECIZIE nr.3/1 din 16 mai 2023 Cu privire la petrecerea hramului satului "Înălțarea Domnului". DECIZIE nr.3/2 din 16 mai 2023 Cu privire la unele modificări. DECIZIE nr.3/3 din 16 mai 2023 Cu privire la acordarea ajutorului material și unic. LISTA PARTICIPANȚILOR LA LUPTELE DIN AFGANISTAN, TRANSNISTRIA DECIZIE nr.3/4 din 16 mai 2023 Cu privire la aprobarea Programului de Activitate pentru trimestrul III al anului 2023. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI SĂTESC HORODCA PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 Notă informativă la decizia Consiliului Sătesc "Cu privire la aprobarea Programului de Activitate a Consiliului Sătesc pentru trimestrul III al anului 2023".
 PROGRAMUL DE ACTIVITATE PENTRU HRAMUL SATULUI
 Anunț Primăria Horodca, raionul Ialoveni, vă invită să participați la Audieri publice, care va avea loc la data de 13.05.2023, orele 12:00, sala de ședințe din incinta Primăriei. DISPOZIȚIE nr.26 din 10 mai 2023 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc.  În conformitate cu prevederile art.16 alin.1,3,5 al Legii nr.436/2006 "Privind administrația publică locală", DISPUN:  Se convoacă în ședință ordinară Consiliul sătesc cu începerea la ora 15:00 pe data de 16 mai 2023, în localul primăriei, cu următoarea: ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la petrecerea Hramului satului Horodca "Înălțarea Domnului". Raportor:Ciobu Ion-primar al satului 2.Cu privire la unele modificări Raportor:Podoleanu Nina-contabil șef al primăriei 3.Cu privire la acordarea ajutorului material și unic Raportor:Ciobu Ion-primar al satului 4.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului sătesc pentru trimestrul III al anului 2023.
 PROIECT DE DECIZIE nr.3/1 din 16 mai 2023 Cu privire la petrecerea Hramului satului Horodca "Înălțarea Domnului". PLAN DE ACȚIUNI PENTRU PETRECEREA HRAMULUI SATULUI HORODCA, RAIONUL IALOVENI "ÎNĂLȚAREA DOMNULUI", pe data de 25.05.2023. PROIECT DE DECIZIE nr.3/2 din 16.05.2023 Cu privire la unele modificări. și PROIECT DE DECIZIE nr.3/3 din 16.05.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material și unic. PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI SĂTESC HORODCA PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.3/4 din 16 mai 2023 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pentru trimestrul III al anului 2023.
 Astăzi, în încinta Primăriei satului Horodca s-au întrunit în ședință membrii Consiliului de siguranță comunitară. Scopul principal al membrilor voluntari  este indentificarea problemelor de Securitate publică cu care se confruntă locuitorii, analiza cauzelor și condițiilor care generează aceste probleme, întreprinderea acțiunilor eficiente întru soluționarea comună a lor. În cadrul șendinței de astăzi, s-au pus în discuție cîteva probleme   identificate verbal  de către membrii CSC Horodca  1. Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură, care se pedepsește prin art.154 al 1 Cod Contravențional (CC) al Republicii Moldova. 2. Arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă care se pedepsește prin art.115 al. 3 Cod Contravențional (CC) al Republicii Moldova. 3. Plimbarea cîini
Anunț  Primăria satului Horodca informează că Vineri, 07 aprilie 2023 în incinta primăriei satului se va desfășura atelierul de lucru cu subiectul:"Stategia de dezvoltare a satului Horodca". La eveniment va participa membrii grupului de lucru instituit prin dispoziția primarului s.Horodca, conducerea satului, consilieri sătești, manageri ai instituțiilor din teritoriu:medicină, gimnaziu, cultură, AO, precum și specialiști în domeniu din cadrul raionului Ialoveni, reprezentanți arhitectura echipa la MIEZ.În cadrul atelierului vor fi prezentate propuneri a autorităților pentru elaborarea documentului strategic.  
 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vă informează despre măsurile de prevenire a incediilor.
Aviz Se aduce la cunoștința cetățenilor din localitate pe data de 02 aprilie 2023 în centrul satului la ora 11:30, va avea loc adunarea generală a satului cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 pînă la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tican Ruslan-președintele comisiei în domeniu. 2.Cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de Primăvară, a măsurilor de prevenire și lichidare a incendiilor și consecințelor acestora pe teritoriul satului, pentru îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Raportor:Ciobu Ion-primar al satului. 3.Diverse.  Raportor:Ciobu Ion-primar al satului.
 DISPOZIȚIE nr.17 din 27 martie 2023 Cu privire la petrecerea Adunării Generale a satului.  În baza Legii privind administrației publice locale nr.436/2006, necesității aducerii la cunoștință a populației a problemelor existente în localitate, a Planului de acțiuni referitor la salubrizare, curățenie aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023, pentru a primi unele recomandări din partea populației localității pentru soluționarea lor și îndeplinirea Dispoziției nr.02-d din 13.03.2023 a Inspectoratului pentru Protecția Mediului "Cu privire la desfășurarea Campaniei de Primăvară". DISPUN: 1.Se acceptă petrecerea Adunrii Generale a satului pe data de 02 aprilie 2023 la ora 11:30 în centrul satului cu următoarea ORDINE DE ZI: Cu privire la petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării localității începând cu data de 01.04.2023 până la 01.06.2023 pentru îndeplinirea planului de acțiuni aprobat prin decizia Consiliului Local nr.2/7 din 17.03.2023. Raportor:Tica
 DISPOZIȚIE nr.14 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări. DISPOZIȚIE nr.15 din 10 martie 2023 Cu privire la unele modificări DISPOZIȚIE nr.16 din 10 martie Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc.
 Atenționare cu privire incendierea vegetației uscate.
 Anunț  Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la audieri publice, care va avea loc la data de 16.03.2023, orele 10:00, sala de ședințe din incinta Primăriei. PROIECT DE DECIZIE nr.2/1 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/2 din 17.03.2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/3 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/4 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/5 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/6 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/7 din 17 martie 2023 PROIECT DE DECIZIE nr.2/8 din 17 martie 2023 PROGRAM