Treceți la conținutul principal

Postări

 Aviz Primăria Horodca, r.Ialoveni aduce la cunoștința tuturor cetățenilor din localitate: Conform graficului de lucru pe data de 26.04.2024, ora 10:00 în localitate se va desfășura ședința condusă de Șeful Inspectoratului de Poliție Ialoveni, care va avea loc în incinta primăriei. Agenda cuprinde: -Darea de seamă pe infracțiuni, contravenții, ordinea publică, sesizări, plângeri și întrebări.  Vor fi prezenți specialiști competenți de la Inspectoratul de Poliție Ialoveni pentru a răspunde la întrebări.  
 DECIZIE nr. 1/1 din 28 februarie 2024 Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2023. Anexă  la decizia nr. 1/1 Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2023. DECIZIE nr.1/2 din 28 februarie 2024 Cu privire la repartizarea soldului disponibil existent la 01.01.2024. DECIZIE nr. 1/3 din 28 februarie 2024 Cu privire la aprobarea Planului de adrese al satului Horodca, r.Ialoveni. Lista denumirii arterelor de circulație s.Horodca, r.Ialoveni Descrierea amplasării segmentelor arterelor de circulație din s.Horodca, r.Ialoveni. Descrierea amplasării numărului de adresă al clădirilor din s.Horodca, r.Ialoveni. DECIZIE nr. 1/4 din 28 februarie 2024 Cu privire la aprobarea componenței Echipei de implementare, monotorizare și evaluare a proiectului lansat în cadrul Programului Satul European ediția 2024, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. DECIZIE nr. 1/5 din 28 februarie 2024 Cu privire la acceptarea participării s.Horodca, r.Ialoveni în cadrul concurs
DISPOZIȚIE nr.10 din 01 martie 2024 Cu privire la petrecerea Adunării Generale a satului.  În baza alegii privind administrația publică locală nr.436/2006, în legătură cu Ziua Internațională a Femeilor, necesității aducerii la cunoștința  a populației a problemelor existente în localitate și a planului de acțiuni referitor la salubrizare, curățenie aprobat prin decizia Consiliului local nr1/6 din 28.02.2024, pentru a primi unele recomandări din partea populației localității pentru soluționarea lor și îndeplinirea recomandărilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, DISPUN: Se acceptă petrecerea Adunării Generale a satului pe data de 10 martie 2024 la ora 11:00 în sala de festivități a Gimnaziului, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Cu privire la organizarea și petrecerea sărbătorii Ziua Internațională a Femeilor din data de 10.03.2024, ora 11:00. Raportor:Ștefan Vlasî - primar al satului 2.Cu privire la informarea populației despre petrecerea bilunarului curățeniei și salubrizării loca
 Scrisoare informativă Î.C.S. Premier Energy Distibution S.A. vă informează , că pe data de 27.02.2024, în intervalul de timp 09:30-17:30, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de defrișare și tăiere a crengilor, s.Horodca și s.Ulmu parțial. Graficul lucrărilor programate, care implică întreruperea livrării energiei electrice, poate fi consultat la secțiunea  Lucrări programate  pe site-ul oficial al operatorului de sistem.
 DISPOZIȚIE nr.8 din 22 februarie 2024 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de ținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public. DISPOZIȚIE nr.9 din 22 februarie 2024 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc pe data de 28 februarie 2024, orele 12:00, în sala de ședințe a primăriei.
 Prin prezenta Agenția Teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în medicină (CNAM) Vă aduce la cunoștință faptul că, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, sunt aplicate facilități la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 nr. 420 din 22.12.2023.  
Inspectoratul General Situații de Urgență al MAI  Direcția Generală Prevenție  Vă Informează! Incendierea vegetației uscate -Infracțiune
 Anunț  Primăria Horodca, r.Ialoveni, vă invită să participați la consultări publice, care va avea loc la data de 20.02.2024, în sala de ședințe din incinta primăriei, începutul la ora 13:00. Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la proiectele de deciziisupuse consultării publice. PROIECT DE DECIZIE Cu privire la aprobarea componenței Echipei de Implimentare, Monitorizare și Evaluare a proiectului lansat în cadrul Programului "Satul European" ediția 2024, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la acceptarea participării s.Horodca, r.Ialoveni în cadrul concursului de selectare a proiectelor în cadrul Programului "Satul European" ediția 2024. Notă informativă PROIECT DE DECIZIE Cu privire la modificarea și completarea parțială a deciziei Consiliului local nr.7/9 din 15.12.2022 "Cu privire la aprobarea organigramei și statu